25 sep 2013

Ulovlig parkering

Ulovlig parkering er et stadig tilbakevendende problem i sameiet. Styret gjør nå noen grep for å få bukt med dette.

Den siste tiden har Styret fått mange henvendelser om ulovlig parkering i stikkveiene og på plener i sameiet. Dette gjelder spesielt fellesarealet mellom Rugdeveien 2, 4 og 6, men også andre områder.

tyret sender i disse dager ut brev til beboerne rundt områdene dette gjelder. Vi håper at bileierne som føler seg truffet skjerper seg, slik at vi kan unngå borttauinger og andre unødvendige tiltak som følge av dette.

Mvh

Styret