13 des 2013

Tømming av avfall

Hva skal man gjøre hvis restavfall og papp/papir ikke tømmes i henhold til hentedatoene?

Styret får i blant henvendelser fra beboerne i sameiet om mangelfull henting av restavfall eller papp- og papiravfall. Da forsøker vi etter beste evne å hjelpe til, men vi gjør oppmerksom på at vi i styret ikke kan gjøre så veldig mye mer enn den enkelte beboer i slike saker.

Vi oppfordrer derfor beboere som opplever svikt i rutinene om å henvende seg enten til Follo Ren eller til Ski kommune . Det er Ski kommune som er bestiller av tjenesten Follo Ren utfører.

Nå som vinteren er over oss, minner vi om følgende regler fra Follo Ren:

"For å oppnå en effektiv renovasjon og redusere tunge løft for renovatørene, skal trilleveien være så kort som mulig. Trillevei er veien mellom oppstillingsplass og veiskulder. Maksimal lengde på trillevei er fastsatt til 7 meter. Kravet gjelder for hentedagen, ellers kan abonnenten selv plassere beholdere et annet sted for å lette daglig bruk. Dersom du ønsker å ha beholderen plassert mer enn 7 meter fra veiskulder, vil du bli belastet med et gangtillegg.

Husk å måke og strø rundt dine beholdere. Pass også på at julene til beholderne ikke er frosset frast i bakken. Biler, sykler og barnevogner må også flyttes bort fra beholderne.

Beholderne må også stå på et fast underlag slik at de eknekt kan trilles av våre renovatører. Det vil si ingen trappetrinn eller nivåforskjeller som gjøre det vanskelig å trille beholderen."

Mvh

Styret