Endret: 21 apr 2016     Opprettet: 23 jan 2016

STATUS ALTIBOX OG AVTALE MED VIKEN

Avtalen med Viken går ut 31.12.16. Alle beboere har tilgang til full support, og problemer med nett og TV skal meldes til http://www.vikenfiber.no/kontakt-oss/ , evt. tlf. 02414, hvor alle skal få assistanse og løsning på problemer.

Styret vil innhente tilbud og evaluere alternative løsninger fla flere innholdsleverandører. På beboermøte og sameiermøte den 7. april ble status presentert, og alternativ og betingelser vil presenteres i god tid før 1. oktober da en oppsigelse må skje.