30 jun 2018

Sommerinformasjon fra styret (kvartalsskriv)

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer. Sommerskrivet inneholder litt informasjon om oljetanker, spyling av avløpsrør, garasjer, vollen ved parkeingsplassn og vedlikeholdsbehovet ved enkelte boder.

INFORMASJON SKOGEN BOLIGSAMEIE

JUNI 2018

 

OLJETANKER

  • Kommunen har i dialog med sameiet uttalt at det ikke er mulig å få på plass en generell saneringsavtale (slippe å grave opp). Kommunen ber hver rekke søke selv og vil ha individuell vurdering. Styret har heller ikke mottatt nok henvendelser med ønske om å delta i felles tilbudsanskaffelse på sanering, dette må derfor hver rekke som har mottatt et slikt krav fra kommunen håndtere selv.

 

SPYLING AV AVSLØPSRØR

  • Vi har innhentet nødvendige tegninger fra kommunen der det foreligger i kommunens arkiv. Vi vil i løpet av sommeren gå på befaring og se hvor tilgjengelige de ulike kummene er. Der hvor beboere har lagt noe over kummene vil de pålegges og fjerne det som eventuelt er i veien slik at spyling kan utføres. Vi vil også kontakte adressene der vi ikke har klart å få tak i tegninger for å få hjelp til å finne ut hvor den kan være.

 

GARASJER

  • Garasjer som er tettet helt mot nabogarasjer, må åpnes. Varmeovner skal aldri benyttes i garasjene på vinterstid, samt at det er forbudt å bruke garasjene som lagringssted, eller verksted. Det er viktig nå som antall parkeringsplasser reduseres at alle bruker garasjene til å parkere bilen sin.

 

VOLLEN VED PARKERINGSPLASSEN

  • Styret har hentet inn tilbud for å utbedre vollen ved parkeringsplassen, og sørge for at den kommer i stand. Dette arbeidet vil utføres i løpet av sommer / sensommer 2018.

 

VEDLIKEHOLD AV BODER

  • Styret har sendt ut forespørsel om vedlikeholdsplan for et større antall sameiere, ettersom dette vedlikeholdet er mangefullt flere steder

 

FACEBOOK

  • Styret anbefaler alle beboere å bli med i gruppen vår på facebook Skogen Boligsameie. Der poster vi tidvis nyheter og interessant informasjon.

 

GENERELT / ANNET

 

STYRET