Endret: 17 nov 2016     Opprettet: 26 apr 2011

Forsikring

Oppdatert 01.05.2016.

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenr. 10364.

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forhandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. I tillegg er forsikringen oppgradert til å omfatte

skadedyrforsikring for inntil kr. 50.000,-. Avtalen kan leses her.

Forsikringen dekker også skade på bygning forårsaket av vannskade, feil på el-anlegg o. l.. Egenandel skal i disse tilfellene normalt dekkes av sameier som blir forhåndsbetalt av Skogen Boligsameie i h. t. forsikringsavtalen. Egenandelen innkreves av OBOS Skadeforsikring etter behandling av sakens dokumenter i sameiets styre.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboer straks melde skaden til forsikringsavdelingen i OBOS pr. tlf.: 22 86 55 00/ faks: 22 86 57 04 eller

via e-post: forsikring@obos.no