11 feb 2013

Kommunikasjonsutfordringer

Som følge av bytte av leverandør av e-posttjenester, og visse utfordringer i overlevering av informasjon fra tidligere styre til oss som sitter i styret i dag, har enkelte mailer sendt til den gamle e-postadressen (styret[a]skogen-bolig.com) blitt besvart veldig sent, eller ikke i det hele tatt.

Dette beklager vi, og opplyser samtidig om at henvendelser til styret må sendes til e-post skogen@styrerommet.net . Henvendelser til denne e-postadressen vil bli besvart i løpet av 14 dager, og behandlet på første mulige styremøte.

Mail til den gamle e-postadressen vil ikke bli besvart.

Mvh

Jens Ottar Stærkebye

Webansvarlig styremedlem