31 mai 2013

Klippere og utstyr

Vet du om gressklippere, kantklippere eller annet utstyr som er kjøpt inn med fellesmidler fra styret/roden? Da må du sende oss et tips!

Som følge av en del forespørsler om gressklippere og annet utstyr, ønsker vi i Styret å samle en oversikt over hva som finnes av felles maskiner og utstyr i sameiet, som gressklippere, kantklippere og annet utstyr.

Vet du om noe som er kjøpt inn med fellesmidler, og som er tilgjengelig? Send en mail til oss i styret der du informerer om hva slags utstyr det gjelder, og hvor det finnes, evt. hvem som er kontaktperson (f.eks. har nøkkel til boden der utstyret finnes). E-postadressen vår er som vanlig skogen@styrerommet.net .

Oversikten vil vi etterhvert legge ut på nettsidene!