30 apr 2015

INNGJERDING AV OMRÅDENE FOR RIVNING OG NYBYGGING AV GARASJER

Fra styret den 30. april 2014.

P. g. a. nødvendig inngjerding av områder rundt byggeplassene, er det oppdaget at søppelkasser er kommet innenfor gjerdet, noe som har ført til at kassene ikke er blitt tømt av Follo Ren. Dette skjedde nå beklageligvis rundt U4 og U5 og vi ber beboerne være oppmerksom på dette, selv om vi informerer entreprenøren om problemet. For søppelkassene ved U4 og U5 vil vi bestille ekstra tømming etter at kassene er flyttet utenfor gjerdet.