28 jun 2019

Informasjonsskriv juni 2019

Her ligger informasjonsskriv fra juni 2019

Inforskriv Juni 2019
for Skogen Boligsameie
• Det vil i forbindelse med infrastruktur for elbil-lading og ny avtale på internettleverandør avholdes et ekstraordinært sameiermøte i løpet av september, mer info kommer i rimelig tid før dette.
• Styret mottar en del henvendelser på lite eller dårlig klipping av felles grøntarealer, dette vil vi måtte håndtere ved å sette bort jobben til et firma enkelte steder. Det oppfordres derfor til at alle forsøker å ta del i vedlikeholdet i nærheten av sin seksjon slik at kostnadene holdes til et minimum.
• Vi minner alle om at det er båndtvang inne på sameiets område hele året. Det blir en hyggeligere opplevelse for oss alle, både to- og firebente når dette overholdes.
• Styret jobber med en plan for oppgradering av lekeplassene i årene som kommer, vi tar gjerne imot konstruktive forslag i vår innboks: skogen@styrerommet.net. Merk mailen med «Lekeplass»
• Styret jobber mot en bedre løsning på oppbevaring av felles gressklippere, samt vurderer muligheten for kompostbinger enkelte steder på fellesområdene. For innspill, send oss gjerne en mail på: skogen@styrerommet.net. Merk mailen med «Grøntområder»
• Det finnes et stort vedlikeholdsetterslep på enkelte av sameiets seksjoner. Vi oppfordrer sameiere til å sette seg inn i den delen av Opak-rapporten som omhandler deres seksjon og utføre vedlikehold i henhold til rapporten. Styret vil på sikt måtte ta tak i dårlig vedlikehold, og vi ser for oss å komme med forslag til en løsning for å håndtere dette til neste ordinære sameiermøte.
• Tilhengere skal ikke oppbevares på fellesarealene. De dette gjelder oppfordres dermed å flytte tilhengerne sine. Sameiet har 2 plasser til utleie for kr 3600 pr år. Plass for tilhenger leies primært ut fra 1. Juli-30. Juni og avgjøres ved loddtrekning, men om det er ledig kapasitet så er det «førstemann til mølla» som gjelder. Ønsker du å leie en av disse er det ønskelig at det kommer inn en henvendelse pr mail på: skogen@styrerommet.net. Merk mailen med «Tilhenger»
• Styret har blitt oppmerksom på at det er igangsatt bygging av plattinger,
boder og dukkehus uten søknad. Vi viser til vedtektene i sameiet og
oppfordrer alle som har igangsatt slike arbeider til å sende inn søknad.
Beboer er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er søknadspliktig
kommunen. Men styret vil som et minimum kun behandle søknader hvor
man har innhentet skriftlig samtykke fra berørte naboer. Det er også
verdt å nevne at påbegynte arbeider skal sluttføres i hht vedtektene,
men om man har gode grunner til at dette ikke er gjort, så er det fint
med informasjon inn til styret.
• Vi har fått en del henvendelser på kabelstrekkene rundt om på feltet.
Dette jobber vi med. Vi vet nå hvem som eier kablene, og vil jobbe mot
en løsning som kan gjøre det mulig å demontere kablene.
• Det har nå flyttet inn flere nye beboere på feltet. Dette er veldig
hyggelig! Vi oppfordrer alle nye sameiere til å sette seg inn i vedtektene
og husordensreglene for sameiet. Det ligger en god del info på våre
hjemmesider: skogen-bolig.com eller på vår facebook-gruppe: Skogen
boligsameie, Siggerud. Det er også fint om nye sameiere kan sende sin
mailadresse til: skogen@styrerommet.net slik at vi får lagt dere til i
mailinglisten.
• Styret foretrekker henvendelser på mail, men vi har forståelse for at det
noen ganger haster eller er lettere å ta ting pr telefon. Nummer til
styreleder er: 473 44 374. Er man usikker på noe, så nøl ikke med å ta
kontakt.
Håper på en solfylt sommer med godt naboskap!
Vennlig hilsen
Styret