16 okt 2015

FOLLO REN INFORMERER

NYTT OM INNSAMLING OG SORTERING AV PLASTAVFALL. Plastemballasjen legges i blanke sekker som knyttes igjen og settes ut ved siden av avfallsbeholderen på tømmedag. Hver husstand vil få utlevert en rull med 15 sekker for plastinnsamling en gang i året.

Nytt fra september 2015

Hver husholdning setter ut egne plastsekker for innsamling av plastemballasje. Rull med 15 plastsekker utleveres årlig til hver husholdning. Trenger man flere plastsekker kan de hentes gratis på våre gjenvinningsstasjoner. Sekker med plastemballasje kan også leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner.

Det skal kun kastes plast som har vært plastemballasje for ulike produkter i disse sekkene. Plasten skal være tom og ren. Gå på våre nettsider www.folloren.no for mer informasjon som plastinnsamling.

Kast i plastsekken:

•Plastfolie

•Plastkanner

•Plastbegre: yoghurtbegre og lignende

•Plastflasker uten pant

•Potetgullposer og lignende

•Påleggsemballasje av plast

•Bobleplast

Ikke kast i plastsekken:

•Isopor (restavfall)

•Tilgriset plastemballasje (restavfall)

•Hagemøbler (gjenvinningsstasjonen)

•Plastnett til frukt, grønnsaker og ved (restavfall)

•Plastleker (restavfall)

•Kjøkkenredskaper og lignende i plast (restavfall)

•Gummistøvler (restavfall)

•Presenninger (restavfall)

•Plastflasker med pant (skal pantes)