Epostadresse og telefon

Har du saker du ønsker behandlet av styret?

Kontakt oss per epost:, inntil videre til agrolsen@gmail.com, med kopi til skogen@styrerommet.net

Henvendelse pr. telefon kan rettes til styreleder Arne Gunnar Ruud Olsen (906 00 900).