Endret: 4 nov 2018     Opprettet: 10 sep 2017

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 6. november 2018

Neste styremøte avholdes 6. november 2018. 

Saker som skal behandles i styret bes sendt per e-post til kjetil.marthinsen@gmail.com

med kopi til skogen@styrerommet.net .