Endret: 27 sep 2019     Opprettet: 1 mai 2016

Rensing av ventilasjonssystemer i Skogen Boligsameie

Sameiet ved styret, har mottatt tilbud, fra firmaet Power Clean Ventilasjon AS, på rensing av den enkelte bolig sitt ventilasjonssystem, basert på en inspeksjon av en bolig. Prissetting listet under er avhengig av hvor mange som er interessert:

Får vi 20 bestillinger er prisen kr 990,- eks. mva. pr bolig.

Får vi 50 bestillinger er prisen kr 750,- eks. mva. pr bolig.

Får vi flere kan en lavere pris fremforhandles. Interesserte må melde fra til styret på mail til skogen@styrerommet.net innen 16 mai.

Tilbudet omfatter:

1. Fremdriftsplan og skriftlig informasjon distribuert til alle beboere på inngangsdørene ca. 1 uke før arbeidet påbegynnes.

2. Gratis servicetelefon for spørsmål fra beboerne vedr. arbeidet, praktiske ting, nøkkelavtaler etc..

3. Rensing av samtlige separate/felles stående/liggende hovedkanaler.

4. Rensing av kanaler fra alle kjøkken til separat/hovedkanal.

5. Rensing av kanaler fra alle bad/toaletter til separat/hovedkanal.

6. Rensing av alle ev. ventilasjonskanaler fra fellesrom, oppganger, ev. vaskekjellere og kjellerganger til separat/hovedkanal.

7. Utførlig rapport som omfatter utført arbeid, avvik og eventuelle feil på alle ventilasjonspunktene i hele anlegget/ene.

8. Stikkprøvekontroll av luftgjennomstrømningen i ventiler og hovedkanaler 5 år etter gjennomført rensing.

Brosjyre ligger her: